OrthoMedic is aangesloten bij ParkinsonNet

Parkinson

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson en a-typische Parkinsonisme de best mogelijke zorg krijgt. Daarom heeft ook OrthoMedic zich aangesloten bij ParkinsonNet.

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. De meest bekende symptomen zijn traagheid en beven. Ook komen er veel problemen voor tijdens de dagelijkse activiteiten. Daarbij kunt u denken aan: moeite met lopen, aankleden, omdraaien in bed en vallen. Maar ook andere verschijnselen kunnen zich voordoen zoals: depressie, pijn, slaapstoornissen, spraak- en slikproblematiek.

Vanwege de complexiteit van de ziekte van Parkinson zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling en begeleiding. Het is daarom van belang dat zorgverleners deskundig zijn en behandelingen goed op elkaar afstemmen. In het ParkinsonNet werken onder meer neurologen, gespecialiseerde verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten samen. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.

Fysiotherapie bij Parkinson

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u af en toe valt en daarom juist geneigd bent om minder te bewegen. Tevens kan de conditie achteruitgaan doordat mensen minder gaan bewegen. Actief blijven heeft namelijk een positieve uitwerking op de klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met het hart.

De fysiotherapeut kijkt samen met u of therapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. Zo kunt u samen met de therapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. Tevens is het verbeteren van de algehele conditie een behandelindicatie.

Voorlichting en advies

U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, eventueel zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie. Dit is onder andere afhankelijk van de mate waarin Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

Meer weten of u gebaat bent bij fysiotherapie? Kom gerust een keer langs bij een van onze vestigingen of neem contact op via info@orthomedic.com.

 

Gerelateerde artikelen