Herstel na COVID-19 bij OrthoMedic

De impact op uw fysieke en mentale gezondheid is groot na een COVID-19 besmetting. Klachten zoals kortademigheid, vermoeidheid, spierzwakte en longproblemen kunnen nog lang aanhouden na een besmetting. Angst om weer te gaan bewegen kan voor u ook een factor spelen als u de draad weer op wilt pakken.

Het is daarom van belang om na uw herstel van het virus snel te starten met de revalidatie zodat u uw  dagelijkse bezigheden weer kunt hervatten.

Wat kan OrthoMedic u bieden?

Tijdens de revalidatie bij OrthoMedic kunt u naast een volledig aangepast schema op niveau, verschillende metingen en testen verwachten. Denk aan een uithoudingsvermogentest en constante meting van uw saturatie (de zuurstofopname in het bloed) tijdens de oefentherapie. Elke 6 weken wordt het uithoudingsvermogen opnieuw getest en wordt er gekeken of er vooruitgang te zien is. Na 6 maanden loopt het traject af en vindt er een evaluatie plaats om te bepalen of er nog een verlenging aangevraagd dient te worden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar?!

Als u COVID-19 heeft gehad kunt u in aanmerking komen voor een hersteltraject wat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om een traject na corona te starten. De verwijzing moet binnen 4 maanden na acute infectie uitgeschreven worden. De vergoeding bedraagt 50 behandelingen uit de basisverzekering die voldaan moeten worden binnen 6 maanden na de verwijsdatum.

Let op: mocht u nog een bedrag van uw eigen risico hebben staan dan wordt eerst dit “potje” aangesproken. Is uw eigen risico op dan is de overige vergoeding gedekt vanuit de basisverzekering.

Heeft u nog vragen hierover bel dan naar 0165-567525 of mail naar arno@orthomedic.com.

Gerelateerde artikelen