Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de

manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed

om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de

fysiotherapie. Uiteraard wordt de klachtmelding ten alle tijden vertrouwelijk behandeld. 

 

Klachten mogen telefonisch of via de mail gemeld worden aan Danni van Gool, kwaliteitsmanager. 

Telefoonnummer: 0165 – 567 525

E-mailadres: danni@orthomedic.com