Ergotherapie OrthoMedic

Ergotherapie

Ervaart u problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten door een ziekte, aandoening, trauma of ouderdom? Onze ergotherapeut helpt u activiteiten weer zelfstandig uit te laten voeren.

Ergotherapeuten helpen mensen die door een ziekte, aandoening, trauma of ouderdom problemen ervaren in de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Ergotherapie richt zich niet op de ziekte of de aandoening, maar op de praktische gevolgen. Ergotherapeuten zoeken met de cliënt naar oplossingen zodat de cliënt weer zelfstandig activiteiten kan uitvoeren die op dat moment minder of helemaal niet uitvoerbaar zijn.

De ergotherapeut komt regelmatig aan huis. Dit omdat cliënten juist hier moeilijkheden ervaren en hulpvragen hebben. Op deze manier kunnen deze hulpvragen effectief aangepakt worden. Daarnaast behandelen en/of adviseren ergotherapeuten ook op het werk of school.

Een aantal voorbeelden waarbij de ergotherapeut kan helpen:

  • Wassen
  • Aankleden
  • Boodschappen doen
  • Koken
  • Verplaatsen binnens- en/of buitenshuis
  • Opstaan uit bed, bank of een stoel
  • Werk; werkplekinrichting
  • School; fijne motoriek, klassenindeling, werkplekinrichting
  • Sport

Vergoeding door verzekeraar

Ergotherapie zit standaard in de basisverzekering, dit geldt voor alle zorgverzekeraars. Per jaar wordt tien uur ergotherapie vergoed. De ergotherapeut houdt per cliënt het aantal uur bij dat besteed is aan de therapie. Vanuit de aanvullende verzekering vergoeden sommige zorgverzekeraars meer uur ergotherapie per kalenderjaar.