Golf fysiotherapie

Met het toenemen van de populariteit van golf, neemt ook het aantal blessures toe die door de sport veroorzaakt worden. De gecompliceerde mechanica van een golfswing wordt vaak onderschat, met alle gevolgen van dien.

Het ontstaan van blessures is vaak geen toeval. Deze twee facetten spelen hierin een grote rol:

  1. Lichaam specifieke eigenschappen in relatie tot de sport golf
  2. Mate van belastbaarheid voor de golfsport

pgaholland
Onze eigen specialist op het gebied van golf fysiotherapie en training, Jos Bergmans, heeft gedurende zijn opleiding tot golffysiotherapeut en golftrainer een grote mate van expertise opgebouwd aangaande golf swing mechanics en golfblessures. Door gebruik te maken van deze kennis wil OrthoMedic golfers voorzien van de meest up-to-date en effectieve blessurepreventie en -management. Tevens biedt OrthoMedic een adviserende rol om de performance te optimaliseren.

Klik hier voor een publicatie over golf fysiotherapie bij OrthoMedic.