Visie en Methode

Een gezonde visie

Gewrichtspijn, spierpijn, rug- en andere klachten drukken een stempel op de kwaliteit van het leven. Zaken die heel vanzelfsprekend lijken, worden vaak minder gemakkelijk en soms zelfs onmogelijk. Voor veel van deze klachten kan de klassieke fysiotherapie een oplossing bieden. Maar de mens is meer dan botten, spieren en pezen. Daarom heeft OrthoMedic gekozen voor een gezondheidsconcept dat verder gaat.

Aandacht, Actie en Advies

Cliënten van OrthoMedic krijgen een gedegen onderzoek dat volgens een vast patroon wordt uitgevoerd. Conclusies van dat onderzoek vormen de blauwdruk voor een individuele behandeling. Belangrijke kenmerken van die behandeling zijn de accuratesse en de duidelijkheid. Zo wordt aan de hand van uitgebreide protocollen de behandeling van een cliënt nauwlettend gevolgd en voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze protocollen kunnen te allen tijde uitspraken worden gedaan over behandelduur, kosten en doelmatigheid.

Voor wie?

OrthoMedic levert full-service gezondheidsdiensten voor particulieren en bedrijven. We zijn specialisten in onderzoek en behandeling van het bewegingsapparaat en de psyche.